Εξάμηνη παράταση σε 5 έργα του ΕΠΑΝ και ΕΣΠΑ

Εξάμηνη παράταση σε 5 έργα του ΕΠΑΝ και ΕΣΠΑ

Εξάμηνη παράταση δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στην προθεσμία ολοκλήρωσης των παρακάτω έργων που εντάχθηκαν στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

   - «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».

   - «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

   - «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων».

   - «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών».

   - «Πράσινη Επιχείρηση 2010».

Παράλληλα με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγών των προγραμμάτων:

   - «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».

   - «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

   - «Πράσινη Επιχείρηση 2010», οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ- εκτός από το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» που δεν απαιτείται) και η ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στην αναλυτική ενημέρωση των δικαιούχων και στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων.