Τι κρύβει η απόφαση για επέκταση της λιτότητας έως το 2015

Τι συνεπάγεται η επέκταση - γιατί περί αυτού πρόκειται...

Τι συνεπάγεται η επέκταση - γιατί περί αυτού πρόκειται - του προγράμματος λιτότητας της ελληνικής οικονομίας έως το 2015; Πρόσθετα μέτρα, για την άντληση επιπλέον 12 έως 15 δις. ευρώ.

Πότε θα οριστικοποιηθεί το νέο πακέτο; Έως τον ερχόμενο Μάιο. Πώς θα παρουσιασθεί αυτή η εξέλιξη; Ως οικειοθελής πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής οικονομίας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.

Η απόφαση ήταν "ξαφνική"; Αντιθέτως, ήταν προμελετημένη. Αρχικώς, επρόκειτο να ανακοινωθεί μέσα στον Μάρτιο, όταν και θα γίνονταν γνωστό το νέο "πακέτο", το οποίο θα ονομάζονταν Μνημόνιο 3. Τελικώς, λόγω των δραματικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο "πάει" για τον Μάιο. Η διαφορά ωστόσο δεν είναι μεγάλη. Για την ακρίβεια, τα δεδομένα είναι ίδια κι απαράλλαχτα.

Αυτό είναι με δύο λόγια, το περίγραμμα των γεγονότων, που θα λάβουν χώρα από τώρα έως και στο τέλος της ερχόμενη άνοιξης. Για την ακρίβεια, αυτές είναι οι γενεσιουργές αιτίες τους. Άλλο, τώρα, πως θα παρουσιαστούν από το υπουργείο Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εννοείται ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, τα μέτρα αυτά επιβάλλονται από την τρόικα, η οποία δείχνει να τηρεί μια άτεγκτη στάση απέναντι στην Ελλάδα, ενώ το βασικό τους περίγραμμα θα είναι το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα αποφασισθεί στις 13 Μαρτίου στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Η επικύρωση τους, απλώς, θα λάβει χώρα 12 μέρες μετά στην τακτική Σύνοδο της 25ης Μαρτίου.

Πηγή: www.newscode.gr