"Απελευθερώνεται" ο μεσίτης

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα «απελευθερωθεί» το επάγγελμα του μεσίτη...

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα «απελευθερωθεί» το επάγγελμα του μεσίτη, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανέφερε ο υπουργός ''στόχος των ρυθμίσεων είναι να τεθούν κανόνες ορθής άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη και να μην υπάρχουν κενά και γκρίζες ζώνες".

Με το νομοσχέδιο καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο επιμελητήριο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την  εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ενώ  εξασφαλίζεται η δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων.

Επίσης προβλέπεται η κατοχύρωση του εντολέα και του μεσίτη με την καθιέρωση έγγραφης σύμβασης μεσιτείας με ορισμό ελάχιστου περιεχομένου.

Κατοχυρώνεται αποκλειστική σύμβαση μεσιτείας, διάρκειας τεσσάρων μηνών ή έξι (εφόσον επιθυμεί παράταση ο εντολέας).

Όσο διαρκεί η σύμβαση δεν μπορεί να δοθεί εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη.

Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβής μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ο ίδιος μεσολαβήσει ή έχει υποδείξει την κατάρτιση οριστικής σύμβασης.
Εισάγεται η έννοια του βοηθού μεσίτη, ο οποίος έχει ως έργο την υποστήριξη και υποβοήθηση του μεσίτη στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτικών εργασιών.

Θεσπίζεται Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχει ως πρόεδρος Πρωτοδίκης Δικαστής, για την εξέταση υποθέσεων πειθαρχικών παραβάσεων από μεσίτες.

Εισάγονται ποινικές κυρώσεις για όποιον ενεργεί μεσιτικές πράξεις παράνομα ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΓΕΜΗ.