Πότε συμφέρει το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

Διευκρινήσεις προς τους καταναλωτές σχετικά με το νυχτερινό τιμολόγιο...

Διευκρινήσεις προς τους καταναλωτές σχετικά με το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ που ετέθη σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

- Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, μέρας και νύχτας, είναι κάτω από 800 κιλοβατώρες το τετράμηνο, το νυχτερινό τιμολόγιο επιφέρει μείωση του λογαριασμού μόνο στην περίπτωση που η νυχτερινή κατανάλωση ξεπερνάει τις 150 kWh το τετράμηνο. Αυτό συμβαίνει γιατί το νυχτερινό επιβαρύνεται και με επιπλέον πάγιο, 4 ευρώ το τετράμηνο.

- Σε περίπτωση που η συνολική κατανάλωση, μέρας και νύχτας, ξεπερνάει τις 800kWh το τετράμηνο, ο πελάτης έχει σε κάθε περίπτωση όφελος από το νυχτερινό τιμολόγιο, ανεξάρτητα από την κατανάλωση κατά τις νυχτερινές ώρες, και παρά τη χρέωση του παγίου. Αυτό προκύπτει γιατί σε περίπτωση που δεν ίσχυε η νυχτερινή χρέωση, ο καταναλωτής θα εντασσόταν στην αμέσως επόμενη κατηγορία (801-1000 Wh το τετράμηνο) και θα ίσχυαν μεγαλύτερες χρεώσεις, με σημαντική επίπτωση στον τελικό λογαριασμό.

Κάθε πελάτης της ΔΕΗ μπορεί να αλλάζει ανά τετράμηνο τιμολόγιο, ανάλογα με την κατανάλωσή του. Για το σκοπό αυτό, η ΡΑΕ κάλεσε τη ΔΕΗ να ενημερώσεις τους πελάτες που κάνουν χρήση του νυχτερινού τιμολογίου, ώστε να διαχειριστούν με ορθολογικό τρόπο το ρεύμα που καταναλώνουν, καθώς και να ενθαρρύνουν τη μεταφορά φορτίου στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Επίσης, η ΔΕΗ οφείλει να ενημερώσει τους πελάτες που επιλέγουν το νυχτερινό τιμολόγιο να το χρησιμοποιούν σωστά, καθώς και να τους δίνει πληροφορίες σχετικά με την πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση γι αυτούς.

Επίσης, η ΡΑΕ διευκρινίζει ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο παρέχεται από το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο από τη ΔΕΗ.
 

Πηγή:newscode.gr