900 εκατομμύρια από 16 τράπεζες «σήκωσε» ο ΟΤΕ

Δάνειο 900 εκατομμυρίων ευρώ από 8 ελληνικές και 8 ξένες...

Δάνειο 900 εκατομμυρίων ευρώ από 8 ελληνικές και 8 ξένες τράπεζες υπέγραψε ο ΟΤΕ με σκοπό την αποπληρωμή προηγούμενου ομολογιακού τους χρέους που ωριμάζει στις 14 Φεβρουαρίου.

Το επιτόκιο ορίστηκε στο Euribor+500 μονάδες βάσης, υψηλότερο δηλαδή από το 5,375% του ομολόγου που λήγει.

Παρόλα αυτά οι αναλυτές όπως αυτοί της Alpha Finance χαρακτηρίζουν θετική την εξέλιξη καθώς ο ΟΤΕ επέτυχε να χρηματοδοτηθεί χωρίς την βοήθεια της Deutsche Telekom. Το δάνειο έχει διάρκεια 2+1 ετών και είναι ομολογιακής αρχιτεκτονικής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: "Η σημαντική ζήτηση που εκδηλώθηκε για το κοινοπρακτικό δάνειο του ΟΤΕ, με προσφορές ποσών άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των αγορών στην ικανότητα του ΟΤΕ να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο λειτουργικό και οικονομικό του περιβάλλον.

Πηγή: www.newscode.gr