Οι τρεις “ανακοινώσεις” που θα κάνει σε λίγες ώρες η τρόικα

Τί θα ανακοινώσει σε λίγη ώρα από τώρα, όταν ελπίζεται...

Τί θα ανακοινώσει σε λίγη ώρα από τώρα, όταν ελπίζεται ότι θα γίνει τελικά η συνέντευξη τύπου της τρόικας για τα αποτελέσματα του ελέγχου της που ολοκληρώνεται σήμερα; Πέραν του θέματος των επιχειρησιακών συμβάσεων, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα θέματα που την απασχόλησαν, κατά τρόπο μάλλον δυσάρεστο για τα ελληνικά συμφέροντα. Για παράδειγμα:

α) το θέμα των αλόγιστων, υπό την έννοια των ανέλεγκτων, δαπανών, που πραγματοποιούν οι συνήθεις ύποπτοι φορείς κι οργανισμού του στενού κι ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα διάφορα νομικά πρόσωπα. Μολονότι η ελληνική πλευρά είχε δεσμευθεί για μια κάποια τάξη στις δαπάνες τους, αυτό το οποίο διαπιστώνεται τώρα είναι ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Το αποτέλεσμα; Οι κρατικές δαπάνες εξακολουθούν να αυξάνουν, χωρίς κανένα απολύτως έλεγχο

β) το θέμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο "γεφύρι της Αρτας". Μολονότι έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα πάνω από τρεις φορές, από διαφορετικούς υπουργούς, η πρόοδος που έχει γίνει και σε αυτό το μέτωπο είναι ελάχιστη. Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά σε έναν οργανισμό υγείας και πέραν τούτου ουδέν

γ) το θέμα των αποκρατικοποιήσεων, για το οποίο η πίεση που έχει ασκηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, προκειμένου να προχωρήσει, ήταν ασφυκτική. Τα αποτελέσματα της όμως ήταν από πενιχρά έως ανύπαρκτα.

Όπως γίνεται αντιληπτό μετά από όλα τα παραπάνω, η συνέντευξη τύπου της τρόικας αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον..

Πηγή: www.newscode.gr