Γραμμάτια ύψους 300 εκατ. ευρώ θα εκδώσει το δημόσιο

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) διάρκειας...

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 300 εκατ. ευρώ, στις 15 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) την Παρασκευή.

Πρόκειται για την δεύτερη μηνιαία έκδοση τίτλων αυτό το μήνα μετά την άντληση 390 εκατ. ευρώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω της δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων με επιτόκιο 4,64%.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 18η Φεβρουαρίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μη ανταγωνιστικές προσφορές έως το 30% του δημοπρατούμενου ποσού, ενώ μέχρι τις 20 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές έως ενός επιπλέον 30% του δημοπρατούμενου ποσού.

Πηγή: www.newscode.gr