Το δημόσιο άντλησε 390 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,85%

Με μειωμένο επιτόκιο 3,85% το Δημοσίο θα αντλήσει τουλάχιστον...

Με μειωμένο επιτόκιο 3,85% το Δημοσίο θα αντλήσει τουλάχιστον 390 δισ.ευρώ με την νέα έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας.

Στη διάρκεια της σημερινής δημοπρασίας εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς οι προσφορές που υπεβλήθησαν έφθασαν τα 1,5 δισ.ευρώ υπερκαλύπτοντας πάνω από 5 φορές το ποσό που επεδίωκε αν δανειστεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των εντόκων υποχώρησε στο 3,85% από 4,1% που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία του Ιανουαρίου.