Έως 40 ώρες τον μήνα οι υπερωρίες στο Εθνικό Τυπογραφείο

Μέχρι 40 ώρες τον μήνα υπερωρίες μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο...

Μέχρι 40 ώρες τον μήνα υπερωρίες μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Γιάννη Ραγκούση.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του ο κ. Ραγκούσης, εγκρίνεται από 1-1-2011 έως και 31-12-2011 η υπερωριακή απασχόληση με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού, ενώ επισημαίνει ότι «οι 295 υπάλληλοι όλων των κλάδων του Εθνικού Τυπογραφείου μπορούν να εργάζονται υπερωριακά μέχρι 40 ώρες ο καθένας το μήνα».

Συμπληρώνει δε ότι «με μηνιαίες αποφάσεις του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου θα ορίζονται οι υπάλληλοι με ονομαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης», ενώ σημειώνει ότι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βεβαίωση της πραγματικής παροχής υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι διευθυντές.