Χαλάει ο γάμος Εθνικής-Alpha

Φήμες κάνουν λόγο για απόρριψη της πρότασης της Εθνικής από την Alpha

Αρνητική στους όρους ανταλλαγής των μετοχών εμφανίζεται η διοίκηση της Alpha Bank  κρίνοντας ωστόσο  θετική επί της αρχής, σύμφωνα με τις πληροφορίες

 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA".

Στην ίδια ανακοίνωση η Alpha Bank αναφέρει ότι η πρόταση, μεταξύ άλλων:  Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ.
 

Σύμφωνα με την πρόταση οι μέτοχοι της Alpha θα λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha.

Η σχέση συναλλαγής διαμορφώνεται 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha,

Αυτή την στιγμή έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση των μετοχή της Alpha Bank, ύστερα από πρωτοβουλία των Χρηματιστηριακών Αρχών για την προστασία των επενδυτών.

Σύμφωνα με την πρόταση ανταλλαγής, η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Alpha στη νέα τράπεζα θα είναι περίπου 71% και 29%, αντίστοιχα, ενώ η άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την πρόταση της Εθνικής, το εμπορικό σήμα της Alpha θα διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως το νέο σήμα της ενιαίας τράπεζας, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό την επωνυμία της Εθνικής. Η επωνυμία της Alpha θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτικά για δραστηριότητες του ομίλου.

Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων και η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών.
«Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ελληνικής οικονομίας». σχολίασε ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Ράπανος.

Δημιουργείται υπερτράπεζα

Στην περίπτωση θετικής αποδοχής από την Alpha Bank της φιλικής της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα, δημιουργείται η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, με ηγετική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα, ο ενιαίος όμιλος θα έχει σύνολο ενεργητικού που θα προσεγγίσει τα 200 δισ. ευρώ μέγεθος που τον κατατάσσει στην 27η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών και την 28η θέση από πλευράς κεφαλαιοποίησης.

Η Εθνική πιστεύει ότι, μετά την αναμενόμενη αναγνώριση από τις αγορές κεφαλαίων της πρόσθετης αξίας που αντιπροσωπεύουν οι συνέργειες του εγχειρήματος, η ενιαία τράπεζα θα κατατάσσεται μεταξύ των 25 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης.

Οι αντιδράσεις

Θετικά κρίνει ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου την πρόταση συγχώνευσης των δυο τραπεζών.

"Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να επιδιώξει την αναδιάταξή του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες" αναφέρει ο κ. Παπακωνσταντίνου.

 

Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση