Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους μέχρι 1 δισ. ευρώ σχεδιάζει το Ταχ. Ταμιευτήριο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 800 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ σχεδιάζει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο...

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 800 εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ σχεδιάζει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Για αυτή την εξέλιξη, μάλιστα, έχουν ενημερωθεί τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και οι βασικοί μέτοχοι. Το αιτιολογικό αυτής της απόφασης (εκτός αν ανατραπούν τα δεδομένα) προκύπτει από τη μεγάλη ανησυχία , την οποία προκαλεί το ενδεχόμενο και η προοπτική της αναδιάρθρωσης του χρέους της ελληνικής οικονομίας. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κατέχει πολλούς τίτλους του ελληνικού δημοσίου σε ομόλογα. Το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους απειλεί την κεφαλαιακή επάρκεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δεδομένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος τα ομόλογα να χάσουν σημαντικό μέρος της αξίας τους (περίπου 30%).

Μάλιστα εκτιμάται ότι οι τοποθετήσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου αγγίζουν περίπου το 30,5% του ενεργητικού του συγκεκριμένου τραπεζικού οργανισμού. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί, περίπου σε 5,4 δισ. ευρώ, ενώ το βασικό κεφάλαιο είναι ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, λοιπόν, σχεδιάζεται ήδη προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια βασικών κεφαλαίων, η οποία θα προκαλέσει ζημιά άνω του 1 δισ. ευρώ, εάν και όταν επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Ωστόσο υπάρχει, ακόμη κάτι, το οποίο επιβαρύνει την κατάσταση αναφορικά με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει επιφορτιστεί και με τη T BANK (πρώην ΑΣΠΙΣ BANK)δηλαδή με τη «μαύρη τρύπα» του ομίλου ΑΣΠΙΣ.

πηγή: newscode.gr