Τρ. Πειραιώς: Διακανονισμός συναλλαγών 3 πρώην κυπριακών τραπεζών

Τρ. Πειραιώς: Διακανονισμός συναλλαγών 3 πρώην κυπριακών τραπεζών

 Στην κατάρτιση συμφωνίας με τις Τράπεζα Κύπρου, Cyprus Popular Bank (CPB) και Ελληνική Τράπεζα, για την απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των καταστημάτων των τριών κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Επιπρόσθετα, η σχετική συμφωνία με τη Cyprus Popular Bank περιλαμβάνει και την απόκτηση των εργασιών των καταστημάτων της CPB στην Ελλάδα που αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Αμοιβαίων Κεφαλαίων).

Η σχετική συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόσφατης εξαγοράς στοιχείων των τριών κυπριακών τραπεζών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η τράπεζα, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς και αποθετήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεριμνά άμεσα για την επιτάχυνση όλων των απαραίτητων τεχνικών διαδικασιών, προς τον σκοπό τής απρόσκοπτης και ταχείας υλοποίησης της σχετικής συμφωνίας και της πλήρους ενσωμάτωσης των εν λόγω εργασιών στις δραστηριότητές της.

ΠΗΓΗ ΑΜΝΑ