ΕΤΕ: Tι απαντά στην Alpha Bank

Η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας στην Alpha Bank ήταν άμεση και διευκρινιστική...

 Κύκλοι της ΕΤΕ εξέφρασαν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι η Alpha Bank επικαλείται την απειλή κρατικοποίησής της μέσω της πρότασης της για φιλική συγχώνευση.

"Όταν η Alpha απεδέχθη να συζητήσει τη φιλική πρόταση και, στις 3 Φεβρουαρίου 2011, υπέγραψε το Σύμφωνο εμπιστευτικότητας και Αποκλειστικής Διαπραγμάτευσης, γνώριζε και τη συμμετοχή του Δημοσίου και τα οικονομικά στοιχεία της Εθνικής ενώ, επιπλέον, αποδέχθηκε τις αρχές και τους βασικούς όρους της πρότασης. Έκτοτε, στην περίοδο των διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η ορθότητα της πρότασης της Εθνικής" αναφέρουν.

"Το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει στην Εθνική κατά 1% άμεσα και κατά 17% έμμεσα, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Με την συγχώνευση, η συμμετοχή του Δημοσίου στη νέα ενιαία τράπεζα μειώνεται σε 12% του μετοχικού κεφαλαίου της" τονίζουν και υπογραμμίζουν τα εξής:

"Η Εθνική Τράπεζα, χάρη και στην έγκαιρη κεφαλαιακή ενίσχυσή της με 3,2 δισ. ευρώ, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οιαδήποτε πρόκληση και είναι χαρακτηριστικό, και εν γνώσει της Alpha, ότι σε υπόθεση ρευστοποίησης με τρέχουσες τιμές του χαρτοφυλακίου ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που κατέχει διατηρεί κεφαλαιακή επάρκεια υψηλότερη από αυτήν που έχει σήμερα η Alpha.

Όσον αφορά τη διοίκηση, υπενθυμίζεται ότι οι διοικήσεις προτείνονται από τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών και εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Αυτό γίνεται και στην Εθνική, όπου η νέα διοίκησή της εκλέχτηκε με 99,5% από το σώμα των μετόχων που συγκροτείται κατά 38% από ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού, κατά 32% από νομικά πρόσωπα του εξωτερικού και κατά 18% έμμεση και άμεση συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Για λόγους συγκρισιμότητας σημειώνεται ότι η εκλογή της διοίκησης της Alpha στηρίζεται σε πρόταση μετόχων που ελέγχουν λιγότερο από το 9% του μετοχικού κεφαλαίου της", αναφέρουν οι κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας

"Η ειλικρινής πρόθεση και δεσμευτική θέση της Εθνικής για ισότιμη συνδιοίκηση με την Alpha, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνειών για τη σταθερότητα του διοικητικού σχήματος του νέου φορέα. Η επίκληση των "μεγάλων αβεβαιοτήτων" της τρέχουσας συγκυρίας είναι ακριβώς ο λόγος που η πρόταση αυτή οδηγεί ευθέως στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και η οικονομία γενικότερα. Η επιχειρηματική κοινότητα, στις δύσκολες στιγμές της χώρας, οφείλει να αναλάβει τολμηρές πρωτοβουλίες και όχι να μείνει ακίνητη, στη στασιμότητα και την αδράνεια", επισημαίνουν επίσης οι κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας.

"Η Alpha, πέραν των 9 δισ. ευρώ κρατικές εγγυήσεις, στηρίζεται σε 950 εκατ. ευρώ προνομιούχες μετοχές του ελληνικού Δημοσίου. Η Εθνική όχι μόνον είναι σε θέση και έχει ζητήσει επίσημα να επιστρέψει τα 350 εκατ. ευρώ που έχει το Δημόσιο σε αυτήν με τη μορφή των προνομιούχων μετοχών αλλά, επιπλέον, με την πρότασή της προς την Alpha, διασφάλιζε την επιστροφή των 950 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών. Η συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργεί μεγάλες συνέργειες οφέλους, από 550 έως 700 εκατ. ευρώ ετησίως στην πλήρη ανάπτυξή τους. Αυτές οι συνέργειες καθώς και η καλύτερη πρόσβαση της ενιαίας μεγάλης τράπεζας στις χρηματαγορές, επιτρέπουν την ταχύτερη και ομαλή απεξάρτησή της από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από τις εγγυήσεις του Δημοσίου, που είναι προϋπόθεση για να δημιουργηθούν συνθήκες ομαλότερης χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας", καταλήγουν.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΤΕ απάντησε στην θέση που διατύπωσε μεταξύ άλλων σήμερα η Alpha Bank μέσω του εβδομαδιαίου οικονομικού δελτίου ότι "τυχόν συγχώνευση της Alpha Bank με μία τράπεζα όπως η Εθνική, της οποίας η διοίκηση διορίζεται από την κυβέρνηση, κάτι που συμβαίνει σχεδόν ανελλιπώς μετά από εθνικές εκλογές, εκτιμάται ότι θα οδηγούσε σε οιονεί κρατικοποίηση μιας από τις χρηματοοικονομικά πιο ισχυρές τράπεζες του ιδιωτικού τομέα και, συνεπώς, σε απώλεια ενός ανεκτίμητου αξίας συγκριτικού πλεονεκτήματος, δηλαδή της διαχρονικής σταθερότητος μιας διοίκησης που απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των μετόχων, των πελατών, και του προσωπικού της".

Πηγή: newscode.gr