Ποιες γυναίκες μπορούν να πάρουν σύνταξη στο 60ο έτος

Kαλά τα νέα για τις γυναίκες που είχαν 4.500 ένσημα έως τις 31 Δεκεμβρίου...

Kαλά τα νέα για τις γυναίκες που είχαν 4.500 ένσημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 και που συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους,, αφού μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 60 ετών.
Εγκύκλιος του ΙΚΑ διευκρινίζει το καθεστώς συνταξιοδότησης των γυναικών- ασφαλισμένων στο ταμείο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ακόμη πως οι γυναίκες που δικαιούνται τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης, θα υποστούν μείωση του ποσού της σύνταξης αντίστοιχη με τους μήνες που υπολείπονται από το ηλικιακό όριο των 60 ετών.

Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη έχει κλείσει το 55ο έτος της ηλικίας αλλά οι 4.500 ημέρες συμπληρώνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, τότε ισχύουν τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας.

Συγκεκριμένα το 2011- για όσες γυναίκες δεν θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010- το όριο ηλικίας διαμορφώνεται με 15 έτη ασφάλισης στο 61ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 56ο έτος για μειωμένη. Το 2012 θα απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 57ου έτους για μειωμένη. Η αύξηση του ορίου ηλικίας θα συνεχιστεί μέχρι το 2015 οπότε η αποχώρηση θα γίνεται στο 65ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 60ο για μειωμένη κάτι που ισχύει και για τους άντρες ασφαλισμένος.

Σημειώνεται πως με βάση τη νομοθεσία σε όλες τις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης απαιτούνται 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία.

Ωστόσο ανοιχτό παραμένει ακόμα το καθεστώς συνταξιοδότησης των γυναικών, που μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010 είχαν 4.500 ημέρες ασφάλισης αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. Για το θέμα αυτό το ΙΚΑ περιμένει το επόμενο διάστημα την απάντηση του υπουργείου Εργασίας.
 

Πηγή: www.newscode.gr