Τα διδάγματα της κρίσης αναζητά η Κομισιόν

Τα διδάγματα της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική περίπτωση...

Τα διδάγματα της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική περίπτωση, εξετάζει μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μελέτη ανατέθηκε από την Επιτροπή στους καθηγητές οικονομικών Μ. Αργυρού από το πανεπιστήμιο του Κάρντιφ και Α. Κοντονίκα από το πανεπιστήμιο της Γλασκόβης.

Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η εκτόξευση των spread, η δραματική αύξηση των ελληνικών επιτοκίων, η ελληνική κρίση και η επέκτασή της σε άλλες οικονομίες της ευρωζώνης καθώς και ο ρόλος των κερδοσκόπων στην αγορά ασφαλίστρων κινδύνου.

Οι συντάκτες της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι αγορές άλλαξαν συμπεριφορά, και άρχισαν να αξιολογούν τόσο τους διεθνείς κινδύνους όσο και τα μακροοικονομικά μεγέθη κάθε χώρας.

Ειδικότερα, η ελληνική κρίση χρέους αποδίδεται στην επιδείνωση των μακροοικονομικών μεγεθών την περίοδο 1999-2009 αλλά και στη μεταστροφή των προσδοκιών των ιδιωτών.

Αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2009, η Ελλάδα πέρασε από ένα καθεστώς απόλυτα αξιόπιστης δέσμευσης στη συμμετοχή στην ΟΝΕ, με την εγγύηση άλλων χωρών μελών της ευρωζώνης για τις δημοσιονομικές της υποχρεώσεις, σε ένα καθεστώς, έως το Φεβρουάριο του 2010, μη-πλήρους δέσμευσης στην ΟΝΕ και χωρίς δημοσιονομικές εγγυήσεις. Η συγκεκριμένη αλλαγή είναι και η αιτία για την ραγδαία επιδείνωση της κρίσης χρέους της Ελλάδας από το Νοέμβριο του 2009 αλλά και για την αύξηση των ελληνικών spread σε σχέση με άλλες χώρες της ΟΝΕ.

Τα μέλη της ομάδας που συνέταξαν την έκθεση συμπεραίνουν λοιπόν ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει προβλήματα εμπιστοσύνης αλλά και των οικονομικών της.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η ελληνική κρίση επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες της ΟΝΕ, κυρίως την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, με αποτέλεσμα το ελληνικό πρόβλημα να έχει μετατραπεί σε συνολικό πρόβλημα για την ΟΝΕ.

Πάντως, οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αιτία της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη να οφείλεται σε φαινόμενα κερδοσκοπίας στην αγορά ασφάλιστρων κινδύνου, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο.

Για να υπάρξει αποκλιμάκωση στα επιτόκια δανεισμού, αναφέρεται στην έκθεση, θα πρέπει να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά δεδομένα και η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών χωρών. Παράλληλα, οι χώρες αυτές θα πρέπει να βελτιώσουν την αντίληψη των προσδοκιών που έχουν οι ιδιώτες για αυτές.

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από αξιόπιστη στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η οποία θα υποστηρίζεται από αποδείξεις για αποφασιστική εφαρμογή της. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι χωρίς αυτές τις αποδείξεις, οι αγορές θα εξακολουθούν να αμφισβητούν τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη συμμετοχή αυτών των χωρών στην ευρωζώνη.

Γα να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις χρέους, η Ευρωζώνη θα πρέπει να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς δημοσιονομική εποπτείας και συντονισμού οικονομικής πολιτικής και δεύτερον, αν υπάρξει νέα κρίση, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η επιδείνωση της κατάστασης στη συγκεκριμένη χώρα και η διάδοσή της σε άλλες. Στην κατεύθυνση αυτή θα μπορέσει να συμβάλει ένας μόνιμος μηχανισμός έκτακτης χρηματοδότησης της ευρωζώνης, που να λειτουργεί με διαφάνεια και να είναι αποτελεσματικός.

Οι όροι του μηχανισμού θα πρέπει να είναι τέτοιοι, ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποθάρρυνση της εφαρμογής δημοσιονομικής πειθαρχίας και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.\

πηγή: newscode.gr