Μέχρι 15 Μαρτίου τα αιτήματα για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Το σύνολο των αιτημάτων τους για προμήθειες καλούνται να καταθέσουν οι φορείς του δημοσίου μέχρι...

Το σύνολο των αιτημάτων τους για προμήθειες καλούνται να καταθέσουν οι φορείς του δημοσίου μέχρι τις 15 Μαρτίου, προκειμένου να ενταχθούν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών για το 2011, την ευθύνη του οποίου έχει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο υφυπουργός Ντίνος Ρόβλιας, σε επιστολή που απέστειλε, ζητά από τους φορείς να συμπεριλάβουν στα αιτήματά τους μόνο τα είδη που αφορούν σε επίκαιρες και αναγκαίες προμήθειες.

Προϋπόθεση για την ένταξη ενός αιτήματος στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, η αιτιολογημένη γνώμη για την αναγκαιότητά τους. Επίσης, οι φορείς του δημοσίου καλούνται να αποστείλουν τις τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ καθώς και να αναφέρουν τυχόν άλλη πηγή χρηματοδότησης.

πηγή: newscode.gr