ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ανοδο κατά 0,6% σημείωσε o Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2013, παρουσίασε μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 1,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2012.

Παράλληλα, ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,6%, έναντι αύξησης 6,6%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2013 σε σύγκριση με το Μάιο 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,1%, το μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο

δείκτη του Μαΐου 2013, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,1%

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς

2. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2013 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2012

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,6%, το μήνα Ιούνιο 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας κατά 0,8% Αγοράς

β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς.