Δεύτερη ευκαιρία στις "αδύναμες" επιχειρήσεις

Νομοσχέδιο για την πτωχευτική διαδικασία ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο

Δεύτερη ευκαιρία στις αδύναμες επιχειρήσεις δίνει το νομοσχέδιο για την πτωχευτική διαδικασία, το οποίο παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το νομοσχέδιο αποβλέπει στην ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κινδύνους λόγω της κρίσης, σύμφωνα με τον υπουργό.

Πρόσθεσε ότι, ενισχύεται η δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων που είναι βιώσιμες, ενώ διασώζονται θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η απόπειρα διάσωσης της επιχείρησης δεν γίνεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας ενώ παράλληλα εισάγεται η δυνατότητα δέσμευσης των μη συναινούντων πιστωτών.

Παρέχεται η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων, με εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με διατάξεις του νομοσχεδίου η διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει αναγκαία και τη διάσωση του ιδιοκτήτη καθώς ενδέχεται να συνεπάγεται την απώλεια του ελέγχου της από αυτόν.