Τοποτηρητές του μνημονίου στα υπουργεία

Στόχος των τοποτηρητών ο περαιτέρω έλεγχος των δαπανών...

Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε κάθε υπουργείο, προκειμένου να παρακολουθούνται οι δαπάνες τους, προβλέπει διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου.
Επί της ουσίας πρόκειται για την τοποθέτηση τοποτηρητών του μνημονίου κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει η χώρα μας, έναντι της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.
Ακόμη καταργείται η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) και προβλέπονται ευνοϊκοί όροι για τη ρύθμιση των δανείων που έχουν πάρει οι Δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.