Εφτάμιση χρόνια επιμήκυνση και 1% μείωση του επιτοκίου

Στα εφτάμιση χρόνια κλείδωσε η επιμήκυνση που επιδίωκε η Ελλάδα για το χρόνο αποπληρωμής του δανείου και μειώθηκε ...

Στα εφτάμιση χρόνια κλείδωσε η επιμήκυνση που επιδίωκε η Ελλάδα για το χρόνο αποπληρωμής του δανείου και μειώθηκε κατά ένα τοις εκατό το επιτόκιο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα καλή για την Ελλάδα και ξεπερνάει τις προσδοκίες με τις οποίες έδειχνε να πηγαίνει στις Βρυξέλλες η ελληνική κυβέρνηση.