Κατά 4,5% συρρικνώθηκε το 2010 το πραγματικό ΑΕΠ

Κατά 4,5% συρρικνώθηκε το 2010 το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα και ανήλθε σε 224,5 δισ. ευρώ, από 235 δισ. ευρώ το 2009. Η ύφεση αυτή...

Κατά 4,5% συρρικνώθηκε το 2010 το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα και ανήλθε σε 224,5 δισ. ευρώ, από 235 δισ. ευρώ το 2009. Η ύφεση αυτή, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους ετήσιους εθνικούς λογαριασμούς, προήλθε κυρίως από τη μείωση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 4,9% (η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 4,5% και της Γενικής Κυβέρνησης κατά 6,5%), την πτώση του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (επενδύσεις) κατά 12,3%, τη μείωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,9% και την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 3,8%.

Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) μειώθηκε πέρυσι κατά 2,1% και ανήλθε σε 223,9 δισ. ευρώ, από 228,6 δισ. ευρώ το 2009. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μεταβολή αυτή ήταν το αποτέλεσμα της μείωσης του ΑΕΠ κατά 2,1% (ονομαστική μεταβολή), που συνδυάστηκε με μείωση κατά 12,5% των πρωτογενών εισοδημάτων, που εισπράττονται από την αλλοδαπή (αμοιβές εργασίας και εισόδημα περιουσίας από την αλλοδαπή, καθώς και επιδοτήσεις που εισπράττονται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και με μείωση κατά 7,7% των πρωτογενών εισοδημάτων που πληρώνονται στην αλλοδαπή (αμοιβές εργασίας και εισόδημα περιουσίας προς την αλλοδαπή, καθώς και φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών που καταβάλλονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

Πηγή: newscode.gr