Δίκτυο στήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυρών

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η Κοινή Υπουργική Απόφαση...

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, σχετικά με την δημιουργία Πανελλήνιου Δίκτυου για την παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3869/2010 που προβλέπει την παροχή στους καταναλωτές δωρεάν νομικής συνδρομής στο στάδιο της προσπάθειάς τους για εξωδικαστική ρύθμιση των χρεών τους, με τη συμμετοχή δικηγορικών συλλόγων και ενώσεων καταναλωτών από όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, οι οφειλέτες που θέλουν να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του και να επιτύχουν απαλλαγή τους από τα χρέη υποχρεούνται, πριν από την υποβολή αίτησης στο δικαστήριο, να επιδιώξουν συμβιβασμό με τους δανειστές τους. Στην προσπάθεια αυτή, τους οφειλέτες συντρέχουν οι ενώσεις καταναλωτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Διαμεσολαβητής Τραπεζικών Υπηρεσιών, οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, καθώς επίσης και δικηγόροι.

Ήδη στις ενώσεις καταναλωτών έχουν απευθυνθεί χιλιάδες καταναλωτές ζητώντας τη συνδρομή τους για τη ρύθμιση των χρεών τους με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Πηγή: newscode.gr