Η εκτίμηση της Fitch για την Ελλάδα

Μία ουσιαστικά βελτιωμένη απάντηση της Ευρώπης στην κρίση χρέους αποτελεί για τη Fitch...

Μία ουσιαστικά βελτιωμένη απάντηση της Ευρώπης στην κρίση χρέους αποτελεί για τη Fitch, η επέκταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και η αγορά ομολόγων μέσω αυτού και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) καθώς και η μείωση των περιθωρίων δανεισμού.

Με σημερινή της αξιολόγηση η Fitch Ratings επισημαίνει πως ο βραχυπρόθεσμος κίνδυνος για χρεοκοπία κράτους και αναδιάρθρωσης χρεών έχει εκμηδενισθεί.

Όσον αφορά στη μείωση του επιτοκίου για την Ελλάδα κατά 100 μονάδες βάσης και την επιμήκυνση του χρέους στα 7,5 χρόνια η Fitch σημειώνει ότι "δεν επηρεάζει σημαντικά, σε σχέση με την προοπτική της αξιολόγησης, την πρόκληση που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος σε επίπεδο φερεγγυότητας".

Η αποτυχία της Ιρλανδίας να εξασφαλίσει μια παρόμοια μείωση, συνεχίζει ο οίκος, σημαίνει ότι η "έγκαιρη κατάληξη" των διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε. και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι "σημαντική" για τη σταθεροποίηση της ιρλανδικής αξιολόγησης.

Επιπλέον, προσθέτει η περιορισμένη πρόσβαση της Πορτογαλίας σε ανεκτή χρηματοδότηση από τις αγορές "με την πάροδο του χρόνου θα διαβρώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα" των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

"Η ανταπόκριση των πολιτικών επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη στο ευρώ και τη συνέχιση της προθυμίας από τις βασικές χώρες της Ευρωζώνης “να παρέχουν επαρκή και με λιγότερο κόστος ρευστότητα στα πιο αδύναμα κράτη” αναφέρει χαρακτηριστικά και συνεχίζει " η αποφυγή της αναδιάρθρωσης των χρεών από τα κράτη της Ευρωζώνης που δανείζονται θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των κυβερνήσεων να μειώσουν σημαντικά τα ελλείμματά τους και από τη βιώσιμη και γενικευμένη οικονομική ανάκαμψη της περιοχής"

Τέλος, ο οίκος αξιολόγησης πιστεύει ότι οι αγορές ομολόγων από το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM) δεν θα είναι αρκετές για να αντικαταστήσουν το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Πηγή: newscode.gr