Λένε «ντα» στα ελληνικά προϊόντα

Σημαντικά αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές της χώρας μας προς τη Ρωσία...

Σημαντικά αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές  προς τη Ρωσία, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 37,18% τα τελευταία δυο χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αυξήθηκαν οι εξαγωγές γουναρικών, θαλασσίνων,  ροδάκινων και τηλεφώνων.

Ανοδικά κατά 57,74% κινήθηκαν και οι εξαγωγές ρωσικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Από τη Ρωσία εισάγουμε κυρίως ακατέργαστα λάδια και φυσικό αέριο.