Επιταχύνεται η πτώση στην παραγωγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Επιταχύνεται η πτώση στην παραγωγή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Σε επίπεδα που είναι περίπου 40% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του 2005 έχει περιοριστεί πλέον ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι ζημίες της οποίας το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 6,1%, εκτοξεύτηκαν σε πρωτοφανή επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία αφορούν το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, στο διάστημα αυτό μειώθηκε κατά 8,7% η παραγωγή του κλάδου, σε επίπεδα που είναι κατά 40,2% χαμηλότερα από εκείνα του 2005. Η πτώση της παραγωγής επιταχύνεται σε σύγκριση με το 2012, αφού την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους η παραγωγή είχε μειωθεί κατά 6,7%.

Η επιτάχυνση της υποχώρησης των παραγωγικών μεγεθών του κλάδου συνοδεύεται ωστόσο από επιβραδυνόμενη αύξηση των εσόδων του, η οποία αντανακλά τη μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων και την ανάκαμψη των τιμών ορισμένων προϊόντων του.

Επίσης, δυσμενέστερη είναι, κατά το τρέχον έτος, η εξέλιξη των νέων παραγγελιών του κλάδου. 

Ο κλάδος των βιομηχανιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, εξαιρουμένων των οικιακών και επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών, όπως εκφράζεται από 68 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 56% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (33,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 2,5% των συνολικών εσόδων του (5,8% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες (8,4% το 2012, από 12,3% το 2011).

Ο κλάδος κατέγραψε τελικώς μεγάλες ζημιές, που είναι 2,5 φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του 2011, λόγω της επιδείνωσης των λειτουργικών δεικτών αποδοτικότητας και παράλληλης επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων με υψηλές ανόργανες δαπάνες.

Τα συνολικά έσοδα 68 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,34 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 31,9 εκατ. ευρώ (+2%).