Το Νοέμβριο ξεκινά η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Το Νοέμβριο ξεκινά η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων

Από τις 18 Νοεμβρίου ξεκινούν οι προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών.

Με τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, οι επιτηδευματίες πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών τους με πελάτες και προμηθευτές, για τα παραστατικά που έχουν καθαρή αξίας άνω των 300 ευρώ.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις για το 2012, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση και όλες τις εταιρείες και κοινοπραξίες που είχαν δραστηριότητα μέσα στο έτος.

Η προθεσμία υποβολής όλων των καταστάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, παρατάθηκε:

- μέχρι την 18η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3

- μέχρι την 21η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4,5,6

- μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,9

- μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0