Ζημίες 611 εκατ. ευρώ για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2012

Ζημίες 611 εκατ. ευρώ για τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2012

Ζημίες της τάξεως των 611 εκατ. ευρώ σημείωσαν το 2012 οι ασφαλιστικές εταιρείες, από 899 εκατ. ευρώ το 2011, σύμφωνα με την ετήρια έκθεση της Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Οι προ φόρων ζημίες ανήλθαν στα 503 εκατ. ευρώ και επιβαρύνθηκαν με φόρους 108 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε τα 14,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 11 δισ. ευρώ είχαν διατεθεί σε επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων για λογαριασμόασφαλισμένων οι οποίοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο). Και τα δύο μεγέθη γνώρισαν αύξηση σε σχέση με το 2011.

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το 2012 ήταν 12,1 δισ. ευρώ.