ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πώς θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Πώς θα γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το πράσινο φως για τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου, πήρε την περασμένη Παρασκευή η Τέρνα Ενεργειακή από την Επιτροπή Εισαγωγών & Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών..

έτσι, η διαδικασία έχει ως εξής:

1) Από την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 4.209.070 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται.

2) Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών ορίζεται η Πέμπτη 24 Οκτωβρίου.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α, όπως ισχύει,

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 29 Οκτωβρίου (ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων – record date).

Ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των 4.204.400 νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται η Παρασκευή 1 Νοεμβρίου.

Κατά την ως άνω ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων, ως αυτοί έχουν κατά τα ανωτέρω προσδιοριστεί, οι οποίες τηρούνται στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

Διαβάστε επίσης:

Αναδιάρθρωση στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με διανομή δωρεάν μετοχών