Ενιαίοι κανόνες αξιολόγησης των τραπεζικών δανείων από την ΕΕ

Ενιαίοι κανόνες αξιολόγησης των τραπεζικών δανείων από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority, EBA) ανακοίνωσε, τη Δευτέρα. ενιαίους ορισμούς όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα δάνεια σε αναδιάρθρωση που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, εν όψει των επικείμενων ασκήσεων αντοχής (stress tests) στις οποίες θα υποβληθούν.

Στους δύο προηγούμενους γύρους πανευρωπαϊκών ασκήσεων αντοχής, οι οποίες επικρίθηκαν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρές, οι εθνικές Αρχές είχαν τη δυνατότητα να ορίζουν οι ίδιες ποια δάνεια θεωρούνται προβληματικά και ποια τελούν υπό ρύθμιση (forbearance). Αυτή τη φορά, η πανευρωπαϊκή εποπτική Αρχή καθόρισε λεπτομερείς κανόνες για να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση.

Ως μη εξυπηρετούμενα (non - performing) όρισε η EBA τα δάνεια, όταν καθυστερεί η καταβολή των δόσεων περισσότερο από 90 ημέρες ή όταν η αποπληρωμής τους είναι απίθανη. Ο δεύτερος κοινός ορισμός αφορά το ποια δάνεια έχουν ρυθμισθεί, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις η τράπεζα έχει επιτρέψει στον δανειολήπτη να μην πληρώνει ή να καταβάλλει μικρότερο ποσό. Η EBA ανακοίνωσε ότι ρυθμισμένα δάνεια μπορεί να υπάρχουν τόσο στα χαρτοφυλάκια των εξυπηρετούμενων όσο και στα χαρτοφυλάκια των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι κανόνες της EBA θα χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στον επικείμενο έλεγχο της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών που θα κάνει στις 130 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την Τετάρτη τις πρώτες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα διεξαχθούν οι ασκήσεις της. «Οι συστάσεις αυτές προάγουν τη συνέπεια της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων των ελέγχων ενεργητικού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να περιορισθούν οι εναπομείνασες ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα του ενεργητικού στην ΕΕ», είπε η EBA.

Η ευρωπαϊκή Αρχή ανακοίνωσε ότι όλοι οι έλεγχοι ενεργητικού των τραπεζών θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του Οκτωβρίου 2014 και οι ξεχωριστές ασκήσεις αντοχής θα έχουν επίσης ολοκληρωθεί έως τον ίδιο μήνα.

Περί τον Οκτώβριο του 2014 θα δημοσιευθούν και τα αποτελέσματα για κάθε μία τράπεζα.