«Άλμα» 12,3% στις αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο του 2013

«Άλμα» 12,3% στις αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο του 2013

Αύξηση της τάξεως του 12,3% σημείωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2013 οι αφίξεις τουριστών στην Ελλαδα, ενώ τα τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 18% περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, το Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 2,607 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,041 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 27,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 535 εκατ. ευρώ ή 18,1% με την ταυτόχρονη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 3,3%.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 5,4% ή 31 ευρώ, που διαμορφώθηκε στα 616 ευρώ, και παράλληλα της αύξησης των αφίξεων ταξιδιωτών κατά 12,3%.

Επιπλέον, αύξηση κατά 3,6% παρουσίασε η δαπάνη ανά διανυκτέρευση (Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 71 ευρώ, Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 69 ευρώ).

Ταυτόχρονα, η μέση διάρκεια παραμονής παρουσίασε επίσης αύξηση και διαμορφώθηκε στις 8,7 διανυκτερεύσεις το πρώτο εξάμηνο του 2013, από 8,5 διανυκτερεύσεις το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7%.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής και της αύξησης των αφίξεων, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων το χρονικό διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 αυξήθηκε κατά 14,2%.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σύγκριση με το 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ κατά 7,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,96 δισ. ευρώ και συμμετέχουν στο σύνολο των εισπράξεων κατά 56,1%, καθώς και στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,377 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 37,7%.

Αναλυτικά, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1,313 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ, εκτός της ζώνης του ευρώ, παρουσίασαν αύξηση κατά 1%.

Όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 24,3% και διαμορφώθηκαν στα 572 εκατ. ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 20,9% και διαμορφώθηκαν στα 236 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Βρετανία διαμορφώθηκαν στα 373 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,5%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ, αύξηση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 48,4% οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 356 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά 33,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ που διαμορφώθηκαν στα 198 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης των ταξιδιωτών στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού, ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των δαπανών ανέρχεται στο 92% το πρώτο εξάμηνο του 2013 έναντι 91% την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ το υπόλοιπο αφορά σε επαγγελματικά ταξίδια.

Όσον αφορά στα ταξίδια για προσωπικούς λόγους, σημειώνεται ότι μεγάλη συμμετοχή στο σύνολο των δαπανών έχουν τα ταξίδια αναψυχής (Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 78,4%, Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 73,9% επί του συνόλου), ενώ τα ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια συμμετέχουν με 4,4% παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2012 (Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 6,4%).

Επομένως, η αύξηση της συμμετοχής των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους στο σύνολο των εισπράξεων κατά 1% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τα ταξίδια αναψυχής κατά 555 εκατ. ευρώ ή 25,4%.

Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση κατά 4,9%, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της συμμετοχής τους στο σύνολο των εισπράξεων κατά 1% (Ιανουάριος - Ιούνιος 2013: 8%, Ιανουάριος - Ιούνιος 2012: 9%).

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε σε 5.421.000. ταξιδιώτες, έναντι 4.828.000 την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2012. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συμβάλλουν οι χώρες της ΕΕ με συμμετοχή 58% και οι λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ με συμμετοχή 42%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 7%, και δευτερευόντως λόγω της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ, εκτός της ζώνης του ευρώ, κατά 1,2% οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1.290.000 ταξιδιώτες, έναντι 1.274.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση κατά 25%. Ειδικότερα, αύξηση κατά 13,6% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γερμανία και αύξηση κατά 17,4% εμφανίζουν οι αφίξεις από τη Γαλλία. Αντίθετα, οι αφίξεις από τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 15,1%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ , οι αφίξεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 47% και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αύξηση κατά 27%.

Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 46.990 χιλ. τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2013, έναντι 41.161 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,2%. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες εκτός της ΕΕ κατά 32,1%.

Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις των κατοίκων από τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 6,6%. Αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της αύξησης των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 10,2%, ενώ οι διανυκτερεύσεις των χωρών της ΕΕ, εκτός της ζώνης του ευρώ, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+0,2%).

Αύξηση παρουσιάζουν οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 19,6% και 16,5% αντίστοιχα, ενώ αυτές από τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 13,3%. Τέλος, από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ, οι διανυκτερεύσεις από την Ρωσία παρουσίασαν αύξηση κατά 53,4% και από τις ΗΠΑ κατά 19,3%.

Διαβάστε επίσης:

Η κρουαζιέρα έφερε 1,7 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2012