ΟΤΕ: Αγόρασε 200.000 ίδιες μετοχές

ΟΤΕ: Αγόρασε 200.000 ίδιες μετοχές

Σε αγορά 200.000 ιδίων μετοχών προχώρησε ο ΟΤΕ στις 21 Οκτωβρίου, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η μέση τιμή αγοράς ήταν 9,4101 ευρώ και το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 1.882.028 ευρώ.

Πλέον, ο ΟΤΕ κατέχει συνολικά 452.995 ίδιες μετοχές ή το 0,0924196% του μετοχικού του κεφαλαίου.