ΕΚΤ: Από «κόσκινο» θα περάσουν οι μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης

ΕΚΤ: Από «κόσκινο» θα περάσουν οι  μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει σειρά ελέγχων για τις μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης ενόψει της ανάληψης των εποπτικών της καθηκόντων στο πλαίσιο της δημιουργίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού.

Η ΕΚΤ περιλαμβάνει και τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς) στη λίστα των ιδρυμάτων που θα υποβληθούν στους ελέγχους. Από την Κύπρο η ΕΚΤ θα εξετάσει τις Τράπεζα Κύπρου, Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, Ελληνική Τράπεζα και Russian Commercial Bank.

Ο έλεγχος θα είναι τριπλός, με τις μεγάλες τράπεζες να υποβάλλονται σε εκτίμηση του κινδύνου, αξιολόγηση του ενεργητικού και στα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια stress test.

Η άσκηση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα διαρκέσει 12 μήνες και έχει στόχο να βελτιώσει τη διαφάνεια, να αποκαταστήσει και να χτίσει την εμπιστοσύνη, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε ένα κεφαλαιακό όριο 8% των ιδίων κεφαλαίων της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), όπως ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα stress test θα ανακοινωθούν αργότερα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA).

Η άσκηση αναμένεται να καλύψει συνολικά σχεδόν 130 τραπεζικά ιδρύματα στα 18 Κράτη.