Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους ιδιώτες από το πρόγραμμα Jessica

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους ιδιώτες από το πρόγραμμα Jessica

Πρόσβαση σε σημαντικά χρηματοδοτικά κεφάλαια, με προνομιακά σε πολλές περιπτώσεις επιτόκια, έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και ιδιώτες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις που συνδέονται με την αστική ανάπτυξη, μέσω του προγράμματος JESSICA (Kοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές).

Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναπτύχθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη τα οποία που έχουν επιλεγεί για να συμμετέχουν στη σχετική διαδικασία χρηματοδότησης, τα συνολικά προς διάθεση κεφάλαια για την περίοδο 2013 μέχρι και 2015 ανέρχονται σε 258 εκατ. ευρώ.

Τα στελέχη από τους τραπεζικούς ομίλους, αναφέρονται στην αναγκαιότητα περαιτέρω ενημέρωσης προκειμένου να απορροφηθούν και να μην χαθούν τα κεφάλαια αυτά, που μπορούν μέσω των έργων που θα χρηματοδοτήσουν να δώσουν σημαντική ώθηση στους αναπτυξιακούς ρυθμούς τοπικών κοινωνιών.

Ειδικότερα οι τράπεζες που έχουν αναλάβει την διαχείριση των συγκεκριμένων κεφαλαίων είναι:

- Η Εθνική Τράπεζα για τις περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων, καθώς και για το ΕΠΠΕΡΑΑ με συνολικά κεφάλαια 85 εκατ. ευρώ.

- Η Eurobank για τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου με συνολικά κεφάλαια 68 εκατ. ευρώ.

- Η Τράπεζα Πειραιώς για τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια 40 εκατ. ευρώ.

- Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου με συνολικά κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ.

- Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για την περιφέρεια Κρήτης με συνολικά κεφάλαια 15 εκατ. ευρώ.