«Φίμωτρο στα ΜΜΕ θέλει να βάλει ο ΟΠΑΠ»!

Την ώρα που η κυβέρνηση ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση...

Την ώρα που η κυβέρνηση ευαγγελίζεται τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, οι άνθρωποι που η ίδια έχει τοποθετήσει στον ΟΠΑΠ προσπαθούν –σύμφωνα με πολύ σοβαρές καταγγελίες- να χειραγωγήσουν έμμεσα την ενημέρωση αλλά και να μπλοκάρουν προληπτικά τον ανταγωνισμό.

Για άλλες -πραγματικά ιδιωτικές- εταιρείες, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει κινηθεί στιγματίζοντας πρακτικές που νοθεύουν την ελεύθερη αγορά. Με τον ΟΠΑΠ δεν έχει ασχοληθεί, παρότι ο οργανισμός λειτουργεί σήμερα μονοπωλιακά (αφού ακόμα δεν έχει ανοίξει η αγορά στοιχηματισμού μέσω διαδικτύου) και χρησιμοποιεί νομικούς ακροβατισμούς για να μπλοκάρει εκ των προτέρων τους μελλοντικούς ανταγωνιστές του.

Σε μια εποχή που τα ΜΜΕ βρίσκονται σε κρίση και η άντληση διαφημιστικών εσόδων αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, προκειμένου να δώσει χορηγίες, ο ΟΠΑΠ θέτει όρους που χαρακτηρίζονται μέχρι και «αποικιοκρατικοί» από σοβαρούς παράγοντες της αγοράς. Οι ίδιοι άνθρωποι εξηγούν ότι είναι πρωτοφανές ο ΟΠΑΠ να δεσμεύει τα ΜΜΕ, υπογράφοντας ετήσιες χορηγικές συμφωνίες με τις οποίες απαγορεύει τη μελλοντική διαφήμιση ανταγωνιστών του! Οι ανταγωνιστές αυτοί, όμως, θα αποκτήσουν άδεια μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της ίδιας της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι ήδη από τα πρώτα βήματά τους στην αγορά θα βρουν πρακτικώς ανυπέρβλητα εμπόδια στην προσπάθειά τους να διαφημιστούν. Και τα εμπόδια αυτά θα τα έχει ήδη εκ των προτέρων θέσει ο ΟΠΑΠ, παραβιάζοντας κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού, εξηγούν όσοι παρακολουθούν την υπόθεση από κοντά.

Αναλυτά, και σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, κάθε μέσο που υπογράφει σύμβαση χορηγίας με τον Οργανισμό πρέπει να συμφωνήσει μεταξύ άλλων ότι:

1. «έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση κάθε εμπλεκόμενου τρίτου, αναφορικά με την υλοποίηση των συμφωνιών της παρούσας».

2. «θα δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για την εφαρμογή των προδιαγραφών της χορηγικής συνεργασίας εκ μέρους κάθε εμπλεκόμενου, προστατεύοντας και προωθώντας τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια ανταποδοτικότητας και διασφαλίζοντας την εκτέλεση των χορηγικών αξόνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αξιακού συστήματος της ΟΠΑΠ και την αποφυγή κάθε συμβάντος, πράξης ή ενέργειας προσβολής της εταιρικής της φήμης, των χορηγικών της προγραμμάτων, του κοινωνικού της δικτύου και των αθλητικών διοργανώσεων που επιχορηγεί».

3. «Η δεύτερη συμβαλλόμενη (σ.σ.: δηλαδή η ιδιοκτήτρια εταιρία του ΜΜΕ) υπόσχεται και αναλαμβάνει να τηρήσει αζήμια και να αποζημιώσει πλήρως την ΟΠΑΠ αναφορικά με οποιαδήποτε απαίτηση, αξίωση, αγωγή ή διεκδίκηση, οποιουδήποτε τρίτου για την καταβολή προς αυτόν από την ΟΠΑΠ οιασδήποτε αμοιβής, αντιπαροχής, αποζημίωσης, δαπάνης, ή ανταλλάγματος, αναφορικά με τις εδώ προβλεπόμενες παροχές».

4. «Η δεύτερη συμβαλλόμενη υποχρεούται να επιβάλει συμβατικά στα εκάστοτε μέλη της διοίκησης, στους συμβούλους, στα στελέχη, στους υπαλλήλους, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες, καθώς επίσης και στους πάσης φύσεως και ιδιότητας προστηθέντες της τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους από τους ειδικότερους όρους και από τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος ή κάποιοι εκ των ανωτέρω αναφερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων ενεργήσουν κατά παράβαση των ειδικότερων όρων και των διατάξεων της παρούσας ή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, η ΟΠΑΠ δικαιούται να προχωρήσει αζημίως στην καταγγελία της παρούσας, να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξη ποινικής ρήτρας, την αναζήτηση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει ήδη καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει ο ΟΠΑΠ στο πλαίσιο και σε εκτέλεση της παρούσας, την πλήρη αστική αποζημίωσή της για κάθε θετική η αποθετική ζημιά και τη χρηματική της ικανοποίηση για ηθική βλάβη την οποία τυχόν ήθελε υποστεί, καθώς επίσης και στην υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ή και έγκλησης κατά παντός υπευθύνου».

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πολύ απλά –όπως εξηγούν οι καταγγέλλοντες- αν κάποιος θέλει να πάρει χορηγία από τον ΟΠΑΠ θα πρέπει να καταθέσει κάθε δικαίωμα στη δημοσιογραφική κριτική και στην ελεύθερη έκφραση γνώμης.

Ο «στρατός» της ΟΠΑΠ TV

Σα να μην έφταναν αυτά, με τη δημιουργία της ΟΠΑΠ TV, ο οργανισμός έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό μέσω του οποίου αμείβει αδρά έναν ολόκληρο δημοσιογραφικό στρατό, τον οποίο έχει προσλάβει χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα για τα κριτήρια επιλογής. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για επιχείρηση στην οποία το δημόσιο είναι ο βασικός μέτοχος και διορίζει τη διοίκηση. Και ο κάθε ένας δύναται να καταλάβει πώς μπορεί να διαμορφώνεται η σχέση εργοδότη και εργαζόμενου στην περίπτωση του ΟΠΑΠ, έστω και αν η ΟΠΑΠ TV λειτουργεί μέσω τρίτων…

Πηγή: newscode.gr

Διαβάστε επίσης:

Ο ΟΠΑΠ και οι φιλάνθρωποι διαφημιστές των 500 ευρώ!