Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με άνοδο πλην της Ζυρίχης

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Κλείσιμο με άνοδο πλην της Ζυρίχης

Με άνοδο έκλεισαν σήμερα όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πλήν της Ζυρίχης.

Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση (κλείσιμο) των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.

exrex