Διευκρινίσεις για απόσυρση αυτοκινήτων

Παρέχει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών...

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία της απόσυρσης παρέχει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών.

Στη εγκύκλιο μεταξύ άλλων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η καταβολής των τελών κυκλοφορίας, ως προυπόθεση για την απόσυρση ενός οχήματος, αφορά μόνο τον τελευταίο ιδιοκτήτη του οχήματος. Τυχόν οφειλές από άλλους προηγούμενους κατόχους του στο παρελθόν δεν επηρεάζουν τη διαδικασία.

Τα οχήματα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ ), απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Σε ότι αφορά οχήματα για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, χορηγείται από την εφορία βεβαίωση με την ένδειξη «για την παράδοση του οχήματος σε 4 εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτωνν Ελλάδος (ΕΔΟΕ) ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

Με άλλη εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονονμικών δίνει εντολές στις εφορίες να αποτείλουν ειδοποιητήρια σε κατόχους οχημάτων που δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας στο παρελθόν. Πρόκειται για όσους έχουν εντοπισθεί απο διασταυρώσεις να μην έχουν καταβάλλει τα τέλη και οι οποίοι τώρα καλούνται να τα εξοφλήσουν.

Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ αν η συνολική οφειλή είναι μέχρι 150 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ.