Amadeus: Οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2013

Amadeus: Οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2013

Η ανάπτυξη για την εταιρεία διατηρήθηκε τόσο στον Τομέα Διανομής όσο και στον Τομέα Τεχνολογικών Λύσεων

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα σημεία του εξαμήνου (για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013):

• Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% στα 1.595,1 εκ. Ευρώ
• Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν 6,3%[1] στα 645,9 εκ. ευρώ
• Τα προσαρμοσμένα κέρδη[2] αυξήθηκαν 5,2% στα 349,6 εκ. ευρώ
• Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς αεροπορικών κρατήσεων[3] από ταξιδιωτικά γραφεία επεκτάθηκε κατά 1,7 ποσοστιαία μονάδα και έφτασε το 40,0%
• Οι επιβάτες που επιβιβάστηκαν (PB) αυξήθηκαν κατά 9,7% στα 284,1 εκ. ευρώ

Η Amadeus IT Holding S.A. (Σύμβολο στο Ισπανικό Χρηματιστήριο: "AMS.MC"), μητρική εταιρεία του Ομίλου Amadeus, του κορυφαίου τεχνολογικού συνεργάτη της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας, ανακοίνωσε τα οικονομικά και λειτουργικά της αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2013 (για το εξάμηνο που τελείωσε στις 30 Ιουνίου 2013).

Το ενοποιημένο χρέος μειώθηκε περαιτέρω στα 1.319,8 εκ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2013, (με βάση τους όρους σύμβασης της συμφωνία πίστωσης). Η μείωση του ποσού άγγιξε τα 175,4 εκ. ευρώ σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και αντιστοιχεί σε 1,15x των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των τελευταίων 12 μηνών.

Η σταθερή ετήσια ανάπτυξη συνεχίστηκε τόσο στον Τομέα Διανομής, όσο και στον Τομέα των Τεχνολογικών Λύσεων. Τα έσοδα από τη Διανομή αυξήθηκαν κατά 5,0% στα 1.215,6 εκ. ευρώ, με τον αριθμό των αεροπορικών κρατήσεων από ταξιδιωτικά γραφεία να αυξάνεται κατά 5,8%, στα 233,1 εκ. ευρώ, που υποστηρίχθηκε από επέκταση 1,7 ποσοστιαίων μονάδων στο μερίδιο αγοράς της Amadeus στις αεροπορικές κρατήσεις [3] των ταξιδιωτικών γραφείων, φτάνοντας έτσι το 40,0%.

Τα έσοδα από τις Τεχνολογικές Λύσεις αυξήθηκαν κατά 8,0% στα 379,5 εκ. ευρώ, και υποστηρίχθηκαν από περαιτέρω μετακινήσεις πελατών, με αποτέλεσμα αύξηση 9,7% τους επιβάτες που επιβιβάστηκαν (PB), φτάνοντας συνολικά τα 284,1 εκ. ευρώ.

Βάσει των υπαρχόντων συμβολαίων, η Amadeus κάνει προβλέψεις για πάνω από 800 εκατομμύρια επιβάτες που επιβιβάστηκαν για το 2015, το οποίο θα αποτελέσει βελτίωση 42% σε σχέση με τον αριθμό των επιβατών των οποίων τα δεδομένα πέρασαν από επεξεργασία στην πλατφόρμα το 2012.

Η Amadeus αναβαθμίστηκε επίσης από δύο οίκους πιστωτικής αξιολόγησης κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η Υπηρεσία Επενδυτών της Moody's αναβάθμισε στο Baa2 (από Baa3 πριν) τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμης διαβάθμισης και μη εξασφαλισμένου χρέους. Η Standard & Poor's αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγησή της σε 'BBB/A-2', από 'BBB-/A-3' που ήταν πριν. Και οι δύο οίκοι διατήρησαν σταθερή την πρόβλεψη τους για την Amadeus.

Συνεπώς, παραμένουμε προσηλωμένοι στην Έρευνα & Ανάπτυξη για να καθοδηγήσουμε την ανάπτυξή μας. Ο τομέας Διανομής, όπου είμαστε πρωτοπόροι στο merchandising και στην αναζήτηση επόμενης γενιάς, αποτελεί ακόμη περιοχή μεγάλων ευκαιριών. Για παράδειγμα, στην Αεροπορική Τεχνολογία, όπου επεκτείνουμε το portfolio μας, τόσο για να επιτύχουμε πωλήσεις, όσο και να προσελκύσουμε περισσότερους πελάτες με λύσεις όπως το Revenue Accounting, Revenue Management and Loyalty. Επιπλέον, υπάρχουν αρκετοί άλλοι τομείς που παρουσιάζουν συναρπαστικές προοπτικές, με πρόσφατα παραδείγματα Τεχνολογικών Λύσεων για λειτουργίες αεροδρομίων, σιδηροδρομικών λύσεων και ξενοδοχείων.

Εργαζόμαστε σκληρά για τους πελάτες μας για να εξασφαλίσουμε ότι και το υπόλοιπο μισό του χρόνου αυτή η επιτυχία θα επαναληφθεί.

[1]Προσαρμοσμένα να μην συμπεριλαμβάνουν έκτακτα στοιχεία που σχετίζονται με την Πρόταση Δημόσιας Αγοράς, το 2012.

[2] Εξαιρείται η μετά φόρων επίδραση (i) της απόσβεσης και ζημιών απομείωσης της κατανομής της Τιμής Αγοράς, (ii) των αλλαγών στην εύλογη αξία των παραγώγων και μη λειτουργικών συναλλαγματικών κερδών/ (ζημιών) και (iii) έκτακτα στοιχεία που σχετίζονται με την πώληση ενεργητικού και επενδύσεων και την Πρόταση Δημόσιας Αγοράς, το 2012.

[3]Τα νούμερα μεριδίου αγοράς έχουν βασιστεί σε GDS κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και συνεπώς εξαιρούν κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τον μοναδικό πάροχο της χώρας (κυρίως σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ρωσία) και κρατήσεις GDS για άλλου τύπου ταξιδιωτικά προϊόντα, όπως δωμάτια ξενοδοχείων, ενοικίαση αυτοκινήτων και εισιτήρια τρένου.