Πώς θα διεξαχθούν τα stress tests

Περίπου 90 ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρεθούν στο «μικροσκόπιο» των stress tests...

Περίπου 90 ευρωπαϊκές τράπεζες θα βρεθούν στο «μικροσκόπιο» των stress tests, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας Τραπεζών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες.

Την Παρασκευή, η ΕΒΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα διάφορα σενάρια και τα κριτήρια που περιλαμβάνουν οι ασκήσεις προσομοίωσης, τα οποία είναι

Οι μακροοικονομικές παραδοχές του σεναρίου της ΕΚΤ
* Το σενάριο της ΕΚΤ προβλέπει απότομη επιστροφή σε ύφεση, που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2012. Η άσκηση αφορά συρρίκνωση του ΑΕΠ της ΕΕ σε ποσοστό 0,5% το 2011 και 0,2% το 2012.

* Επίσης, το σενάριο προβλέπει αύξηση της ανεργίας, πτώση του πληθωρισμού και υποχώρηση της αξίας των ακινήτων. Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, προβλέπονται απώλειες στις τιμές των μετοχών κατά 15%, παράλληλα με την αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς κατά 125 μονάδες βάσης.
Το σενάριο όσον αφορά το κρατικό χρέος:

*Το σενάριο έχει ως βάση την ύφεση της οικονομίας λόγω επιδείνωσης της κρίσης χρέους, πτώσης της ζήτησης που ξεκινά από τις ΗΠΑ και πτώση της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι των άλλων νομισμάτων.

* Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να εκτιμήσουν τη ζημία που θα έχουν σε περίπτωση απομείωσης της αξίας των κρατικών ομολόγων. Για τα πορτογαλικά ομόλογα, η περικοπή προβλέπεται στο 19,8% έναντι 3,5% για τα γερμανικά.

*Οι απομειώσεις θα πλήξουν μόνον το χαρτοφυλάκιο διαπραγμάτευσης των τραπεζών (trading book). Οι περισσότερες τράπεζες διατηρούν τα κρατικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιο τραπεζικών εργασιών (banking book) γιατί τα διακρατούν ως τη λήξη τους. Η ρύθμιση αυτή σημαίνει ότι το ενδεχόμενο χρεοκοπίας ενός κράτους-μέλους της ευρωζώνης παραμένει ένα ζήτημα «ταμπού» για τα stress tests.

* Οι τράπεζες που θα επιβληθούν στα stress-tests καλούνται να δώσουν αναλυτικά στη δημοσιότητα τις επενδύσεις που έχουν κάνει σε κάθε χώρα, καθώς και τις διάρκειες, τόσο στο trading όσο και στο banking book.

* Τυχόν προβλήματα ρευστότητας που θα έχουν οι τράπεζες θα εξεταστούν χωρίς ωστόσο να δοθούν στη δημοσιότητα.

Ο πήχης των stress tests:

* Η αντοχή των τραπεζών θα κριθεί στη βάση των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων που θα διαθέτουν μετά την κρίση. Ωστόσο, η ΕΒΑ δεν έχει αποφασίσει ακόμη το εάν θα προχωρήσει σε ενιαίους κανόνες για όλες τις χώρες. Ο πήχης θα γίνει μόλις ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, βάσει του οποίου θα καθοριστεί η επιτυχία ή η αποτυχία μιας τράπεζας στη δοκιμασία. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υιοθετηθούν πιο αυστηροί κανόνες από αυτούς που προβλέπονται στη Βασιλεία 3.

Οι συνέπειες:
* Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν έγκαιρα σχέδιο για τη στήριξη των τραπεζών, σε περίπτωση που αποτύχουν στα τεστ οι τράπεζές τους, οι οποίες θα έχουν συγκεκριμένη διορία για να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους. Απαραίτητη θα είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση και σε τράπεζες που πέρασαν οριακά τον πήχη των δοκιμασιών.

Για το χρονοδιάγραμμα:

* Μέχρι τα μέσα Απριλίου, οι τράπεζες καλούνται να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια και τα υποβάλλουν στις εθνικές εποπτικές αρχές.

* Μέχρι τα τέλη Απριλίου, οι εθνικές εποπτικές αρχές οφείλουν να έχουν εξετάσει τα ερωτηματολόγια και να τα υποβάλλουν στην ΕΒΑ. Στη συνέχεια, τα στοιχεία επανεξετάζονται ανεξάρτητα, από εποπτική αρχή άλλης χώρας, για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητά τους.

* Τα τελικά αποτελέσματα θα έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
 

Πηγή: newscode.gr