Ένα λεπτό κάτω η βενζίνη

Φθηνότερα πωλούν τη βενζίνη από τις 14 Μαρτίου πρατήρια, καθώς την αγοράζουν με νέες μειωμένες...

Φθηνότερα πωλούν τη βενζίνη από τις 14 Μαρτίου πρατήρια, καθώς την αγοράζουν με νέες μειωμένες τιμές διυλιστηρίου.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα πρατήρια πωλούν φθηνότερα κατά 3,8 λεπτά, έναντι μείωσης στη τιμή διυλιστηρίου κατά 2,9 λεπτά.

Το ίδιο διάστημα πανελλαδικά η λιανική μέση τιμή έχει μειωθεί κατά ένα λεπτό.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι συνολικά 92,33% της τιμής προκύπτει από την τιμή διυλιστηρίου (32,74%) και τους φόρους και δασμούς (59,59%). Το υπόλοιπο 7,67% (12,81 λεπτά) της λιανικής τιμής είναι τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων.