8 ερωτήματα για την Morgan Stanley σε σχέση με την Alpha Bank

Σωρεία ερωτημάτων προκύπτουν μετά και τη νέα σημερινή ανακοίνωση της Morgan Stanley, ύστερα από δημοσίευμα του Βήματος...

Σωρεία ερωτημάτων προκύπτουν μετά και τη νέα σημερινή ανακοίνωση της Morgan Stanley, ύστερα από δημοσίευμα του Βήματος, στο οποίο μεταξύ άλλων «τίθεται ζήτημα κατάχρησης της θέσης της ως συμβούλου και το χειρότερο ενδέχεται να έχει υποπέσει στο αδίκημα της εσωτερικής πληροφόρησης, που θεωρείται μείζον αδίκημα στις διεθνείς χρηματαγορές και δη στα αμερικανικά δικαστήρια».

H Morgan Stanley ισχυρίζεται στην ανακοίνωσή της «ότι η συντριπτική πλειονότητα των υποκείμενων μετοχών κατέχονται για λογαριασμό πελατών της υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα, και η Morgan Stanley δεν έχει καμία διακριτική ευχέρεια ως προς αυτές τις μετοχές ή ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές. Επίσης, η Morgan Stanley ουδόλως συμμετέχει στα κέρδη ή στις ζημίες που σχετίζονται με την χρηματιστηριακή τιμή αυτών των μετοχών. Το υπόλοιπο της συμμετοχής της Morgan Stanley περιλαμβάνει μετοχές που κατέχει συνεπεία συναλλαγών κατ’ εντολή πελατών της στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της».

Εντελώς διαφορετικά όμως πράγματα έλεγε η Morgan στην ανακοίνωση μεταβολής ποσοστού που δημοσιεύτηκε στο Χρηματιστήριο. Συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε στο ΧΑ από τον εκδότη « η Morgan Stanley, διά της από 11.3.2011 επιστολής της, δήλωσε / γνωστοποίησε ότι, δια των Morgan Stanley and Co. International PLC και Morgan Stanley and Co. Inc. New York, ενεργούντων ιδίω ονόματι και για λογαριασμό αυτών ή/και συνδεδεμένων μετά τούτων προσώπων, κατέχει εμμέσως, άνευ συντονισμού ή εναρμονίσεως μετά τρίτων, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης που συνολικώς ανέρχεται, αμέσως και εμμέσως, σε 5,109%».

Για όποιον γνωρίζει στοιχειώδη ελληνικά αλλά και σε τουλάχιστον τρεις νομικούς που έθεσε το θέμα το Newscode στην πρώτη περίπτωση η Morgan παραδέχεται ότι έχει πάρει δικό της λογαριασμό τις μετοχές, ενώ στη δεύτερη ότι τις έχει για λογαριασμό τρίτων ως θεματοφύλακας. Είναι δε εξίσου εντυπωσιακό ότι η Morgan δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει σε ανακοίνωση της Alpha με ημερομηνία 14/3 στην οποία η ελληνική τράπεζα την κατηγορούσε άμεσα και έμμεσα για αθέμιτη συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Alpha αναφερόταν ότι «η απόκτηση του ανωτέρω ποσοστού (σ.σ. 5,109%) διενεργήθηκε αυτόκλητα (unsolicited), δίχως, ως είθισται στις περιπτώσεις ενδιαφερομένων θεσμικών επενδυτών, να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή επικοινωνία με τον εκδότη.

H Morgan Stanley έχει μεταξύ άλλων ενεργήσει, αφενός μεν ως κύριος σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με την από 18ης Ιανουαρίου 2011 πρόταση συγχώνευσης της ΕΤΕ προς την Alpha Bank, την οποία η ΕΤΕ χαρακτήρισε ως φιλική, και αφετέρου ως συνδιαχειριστής βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ τον Σεπτέμβριο 2010. Η Alpha Bank θα συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και, όπως πάντα θα συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος των μετόχων, των εργαζόμενων και των πελατών της, ιδιαίτερα μέσα στην αβεβαιότητα της τρέχουσας συγκυρίας».

Μετά από όλα αυτά προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

1. Πότε έλεγε αλήθεια η Morgan στην πρώτη ανακοίνωση ή στη σημερινή;

2. Γιατί δεν απάντησε στην ανακοίνωση της Alpha η οποία εμμέσως την κατηγορούσε για παρανομίες;

3. Χρησιμοποιεί άλλον θεματοφύλακα πλην της BNP Paribas η Morgan στην Ελλάδα;

4. Γιατί ανακοίνωσε μεταβολή ποσοστού αφού οι μετοχές όπως σήμερα ισχυρίζεται ανήκαν σε τρίτους και ενεργούσε ως θεματοφύλακας; Τι επιδίωκε;

5. Έκανε ή όχι πωλήσεις και αγορές μετοχών της Alpha στην περίοδο όπου ίσχυε η συμφωνία εμπιστευτικότητας μεταξύ των δύο τραπεζών;

6. Έκανε ή όχι συναλλαγές στις μετοχές της Alpha για ίδιο λογαριασμό λίγο πριν και λίγο μετά από το ναυάγιο της διαπραγμάτευσης;

7. Αν κατέχει όπως ισχυρίζεται μετοχές για λογαριασμό τρίτων έχουν αυτοί οι τρίτοι σχέσεις με ελληνικά συμφέροντα;

8. Μήπως η Morgan φοβούμενη εμπλοκή σε υπόθεση κατάχρησης εμπιστευτικής πληροφόρησης κάνει σήμερα στροφή 180 μοιρών για το ποιος κατέχει τις μετοχές ποντάροντας και στο γεγονός ότι οι θεματοφύλακες δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τον τελικό δικαιούχο;

πηγή:newscode.gr