Επιχορήγηση του υπ. Εσωτερικών σε δήμους και περιφέρειες

Στο ποσό των 19.160.568 ευρώ ανέρχεται η τακτική επιχορήγηση του Μαρτίου του υπουργείου...

Στο ποσό των 19.160.568 ευρώ ανέρχεται η τακτική επιχορήγηση του Μαρτίου του υπουργείου Εσωτερικών προς τις περιφέρειες της χώρας. Το ποσό θα δοθεί αποκλειστικά για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών, όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο Γιώργος Ντόλιος.

Επίσης, με άλλη απόφασή του, ο κ. Ντόλιος δίνει ενίσχυση ύψους 7.664.271 ευρώ στους δήμους της χώρας, με στόχο να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πληρωμή της μισθοδοσίας του μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ.

Πηγή: newscode.gr