"Φέσια" εκατομμυρίων ευρώ σε ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ από πολίτες και Δήμους

Σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές πολιτών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας...

Σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές πολιτών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2010 οι απλήρωτες οφειλές δήμων έφταναν τα 170 εκ. € έναντι 137 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2009.

Πρώτος στη λίστα κακοπληρωτών βρίσκεται ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος με οφειλές ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που μαζί με τις προσαυξήσεις φθάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Για το λόγο αυτό η ΕΥΔΑΠ είχε δεσμεύσει και δημοτικούς λογαριασμούς.

Εκατοντάδες εκατομμύρια όμως είναι και οι οφειλές προς τη ΔΕΗ, αφού σύμφωνα με στοιχεία της επιχείρησης τον Οκτώβριο του 2010, το ποσό από απλήρωτους λογαριασμούς ανήλθε σε 386 εκατομμύρια ευρώ έναντι 285 εκατομμυρίων το 2009.

Η ΔΕΗ, για να διευκολύνει τους καταναλωτές, τους καλεί να προσέλθουν σε διακανονισμό, ενώ την ίδια δυνατότητα δίνει στους καταναλωτές και η Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης.

Εκτός από την εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη και κοινόχρηστα.

Τέλος, πολλοί δήμοι δέχονται συνεχείς πιέσεις από καταστηματάρχες και ενοικιαστές για μείωση των δημοτικών τελών, κάτι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης πολλών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.