Στα 1.024 εκατ. ευρώ το έλλειμμα του πρώτου διμήνου του 2011

Στα 1.024 εκατ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο...

Στα 1.024 εκατ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 σε δημοσιονομική βάση. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα της συγκεκριμένης περιόδου διαμορφώθηκε σε ποσό 55 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού, το οποίο ανερχόταν στα 1.079 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού αυξήθηκε κατά 8,5% έναντι του πρώτου διμήνου του 2010, γεγονός που αναμενόταν, καθώς δεν έγινε επανάληψη συγκεκριμένων αποδόσεων μέτρων, αλλά και λόγο της ύφεσης, που κυμάνθηκε σε μεγαλύτερα ποσοστά από τις εκτιμήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 7.950 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 9,1%, γεγονός που αποδίδεται στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, στα μειωμένα έσοδα από την έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις κατά 99 εκατ. ευρώ καθώς και στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 414 εκατ. ευρώ στο τρέχον δίμηνο.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού κατέγραψαν αύξηση κατά 3,3%, γεγονός που οφείλεται στη διάθεση ποσού 351 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές τους, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 0,1% και οι τόκοι κατά 1,4 %.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζουν αύξηση 354,5% και οι δαπάνες μείωση 67,9%.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι πιο κάτω από το στόχο διμήνου κατά 860 εκατ. ευρώ, ενώ αυτά του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 603 εκατ. ευρώ, με συνέπεια για το σύνολο των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού η μείωση να περιορίζεται στα 257 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 284 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, ενώ οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 595 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Πηγή: newscode.gr