ΔΕΗ: Για περισσότερους το κοινωνικό τιμολόγιο

Διευρύνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου...

Διευρύνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το νέο καθεστώς προβλέπει την αύξηση των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης ρεύματος ως εξής:

- Για ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης από 1000 κιλοβατώρες αυξάνεται σε 1400kWh.

- Για τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία από 1200kWh το όριο αυξάνεται σε 1600kWh.

Παράλληλα, αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο των ατόμων με αναπηρία στο ίδιο επίπεδο με αυτό των τριτέκνων.

Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο γίνεται για ένα έτος, ενώ για την ένταξη σε αυτό, ο καταναλωτής θα πρέπει να ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

- Όσοι είναι γονείς τριών τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους είναι μικρότερο ή ίσο από το ατομικό αφορολόγητο όριο της κατηγορίας αυτής. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 20% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

- Όσοι είναι άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου μισθωτών - συνταξιούχων που δεν συμπεριλαμβάνει το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.

- Όσοι είναι άτομα με αναπηρία 67% ή τους βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67%, με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο του ατομικού αφορολόγητου ορίου που προβλέπεται για τους γονείς τριών τέκνων. Το κοινωνικό τιμολόγιο που λαμβάνουν αντιστοιχεί σε έκπτωση έως 30% επί του σημερινού οικιακού τιμολογίου.
 

Πηγή: newscode.gr