Επιστολή Παπακωνσταντίνου στις τράπεζες

Επιστολές προς τις διοικήσεις των τραπεζών απέστειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου...

Επιστολές προς τις διοικήσεις των τραπεζών απέστειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ζητά από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών να παρουσιάσουν αναλυτικά τον τρόπο αξιοποίησης των μορφών ενίσχυσης, ενώ διευκρινίζει τους όρους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα των κρατικών εγγυήσεων προς τις τράπεζες ύψους 30 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες καλούνται να παρουσιάσουν αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο έχουν αξιοποιήσει τις μορφές ενίσχυσης που έχουν λάβει από το δημόσιο με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει για να διοχετεύσουν τις κρατικές εγγυήσεις στην πραγματική οικονομία.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης των τραπεζών, περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: την παροχή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι προνομιούχων μετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων, την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου με συμμετοχή των τραπεζών, και την έκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ενημερώνει τις τράπεζες ότι το νομοσχέδιο που θα φέρει άμεσα στη Βουλή προβλέπει την επέκταση του πυλώνα ενίσχυσής τους με τη μορφή εγγυήσεων κατά 30 δισ. ευρώ επιπλέον. Για τη διάθεση του ποσού, οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένο σχέδιο που θα αφορά τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης. Το σχέδιο θα πρέπει να περάσει από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΚΤ, ενώ θα εφαρμοστεί σε συνεργασία με την Κομισιόν και το ΔΝΤ.

Η ενίσχυση αυτή, επισημαίνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας.
 

Πηγή: newscode.gr