Ορίστηκε επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού

Η Στέλλα Σάββα-Μπαλφούσια ορίστηκε επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού...

Επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή ορίστηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα ως επικεφαλής του Γραφείου τη διδάκτορα Οικονομικών Στέλλα Σάββα-Μπαλφούσια.

Το γραφείο θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τη συγκέντρωση πληροφοριών και την αξιολόγηση των στοιχείων του και τη σύνταξη εκθέσεων για την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο εκδίδει τακτικές τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις.