“Κατέρρευσε” η Ο.Α

Από τις χειρότερες χρονιές ήταν το 2010 για την Olympic Air...

Από τις χειρότερες χρονιές ήταν το 2010 για την Olympic Air. Τα οικονομικά της αποτελέσματα άλλωστε το αποδεικνύουν. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις το 2010 ήταν 407,4 εκατ. ευρώ, τα EDITDA αρνητικά κατά 90 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά στο καθαρό αποτέλεσμα, αυτό ήταν ζημιογόνο, αφού διαμορφώθηκε στα 130,5 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός στο τέλος του 2010 έφθασε τα 263,3 εκατ. ευρώ, με τα υπόλοιπα των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάνων και δανεισμού να ανέρχονται σε 598,8 εκατ, ευρώ και 323,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: newscode.gr