Συντονισμός δυνάμεων για το ευρωομόλογο

Ο καλύτερος συντονισμός και η κινητοποίηση προσωπικοτήτων για τη θέσπιση του ευρωομολόγου...

Ο καλύτερος συντονισμός και η κινητοποίηση προσωπικοτήτων για τη θέσπιση του ευρωομολόγου αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η οποίας συστάθηκε μετά από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού.

Στη συνεδρίαση στην οποία προήδρευσε η βουλευτής Βάσω Παπανδρέου, τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει δημοσιοποίηση του θέματος του και να δημιουργηθεί η απαραίτητη εκείνη πολιτική ζύμωση μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και από την Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.