Μείωση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Μείωση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Προβληματισμό προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία από την απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας το 2009, όπως δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, καταγράφηκαν τα εξής:

Αριθμός εκμεταλλεύσεων

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με μηλιές κατά 1,46% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μηλιές ήταν 12.885 το 2009 και 12.697 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με αχλαδιές κατά 1,57% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με αχλαδιές ήταν 8.100 το 2009 και 7.973 το 2012 .

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με ροδακινιές κατά 2,53% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με ροδακινιές ήταν 21.084 το 2009 και 20.550 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με βερικοκιές κατά 2,81% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με βερικοκιές ήταν 8.604 το 2009 και 8.362 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με κερασιές κατά 0,96% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με κερασιές ήταν 15.309 το 2009 και 15.162 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με πορτοκαλιές κατά 2,14% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με πορτοκαλιές ήταν 55.162 το 2009 και 53.982 το 2012.

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με λεμονιές κατά 1,14% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με λεμονιές ήταν 22.986 το 2009 και 22.724 το 2012 .

Μείωση των εκμεταλλεύσεων με μανταρινιές κατά 1,91% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μανταρινιές ήταν 17.402 το 2009 και 17.070 το 2012.

Εκτάσεις

Μείωση των εκτάσεων με μηλιές κατά 13,66% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με μηλιές ήταν 100.803,8 στρέμματα το 2009 και 87.036 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με αχλαδιές κατά 10,87% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με αχλαδιές ήταν 36.031,5 στρέμματα το 2009 και 32.114 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με ροδακινιές κατά 6,63% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με ροδακινιές ήταν 345.172,1 στρέμματα το 2009 και 322.297 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με βερικοκιές κατά 6,73% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με βερικοκιές ήταν 50.086,3 στρέμματα το 2009 και 46.713 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με κερασιές κατά 4,96% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με κερασιές ήταν 116.058,6 στρέμματα το 2009 και 110.300 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με πορτοκαλιές κατά 13,70% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ήταν 313.047,1 στρέμματα το 2009 και 270.165 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με λεμονιές κατά 15,13% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με λεμονιές ήταν 43.340,0 στρέμματα το 2009 και 36.784 στρέμματα το 2012.

Μείωση των εκτάσεων με μανταρινιές κατά 13,57% το 2012 σε σχέση με το 2009. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με μανταρινιές ήταν 66.867,7 στρέμματα το 2009 και 57.794 στρέμματα το 2012.

Διαβάστε επίσης

Ποιοι κρυφοί φόροι επιβαρύνουν μισθωτούς και αγρότες