Στην τελική ευθεία το «Σύμφωνο Ρευστότητας» για τις επιχειρήσεις

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναμένει...

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναμένει το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το «Σύμφωνο Ρευστότητας», με το οποίο θα ενισχυθούν πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ότι η έγκριση του προγράμματος θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Μέσω του «Συμφώνου Ρευστότητας», το Δημόσιο θα δώσει εγγυήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ προς την ΕΤΕπ, προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να χορηγούν δάνεια σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το σύνολο του ποσού που θα λάβουν οι τράπεζες, υποχρεούνται να το διαθέσουν στην αγορά χωρίς κέρδος, ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης, το 2012 θα υπάρξει χορήγηση άλλου ενός 1 δισ. ευρώ.
Νεανική επιχειρηματικότητα

Εντός της εβδομάδας αναμένεται η προκήρυξη του ειδικού καθεστώτος της Επιχειρηματικότητας των Νέων, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νόμου.

Το πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ και αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν νέοι ηλικίας 20-40 ετών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φθάσει μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια θα γίνονται δεκτά από την 1η Ιουλίου.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί πρόγραμμα για τη Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, που θα χρηματοδοτηθεί με 30 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις ύψους 30.000-300.000 ευρώ για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και στην ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία, η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά. Το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 15 Ιουλίου. Η επιχορήγηση θα φτάνει στο 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Πηγή: Newscode.gr